Itäisen terveyskeskuksen henkilökunta, Lahti

Torstai 30.3. Kiitos koko Itäisen terveyskeskuksen (Ahtiala) henkilökunnalle eritoten Jonna Varikselle & lääkärille, jonka nimeä en tiedä. Olitte super ihania ja rentouttavaisia minua kohtaan. Elämäni jatkuu!

- Sari